aardgasvrij Wij zijn erbij

Bewoners De Nijverheid vaak positief over gebruik duurzame energie

De vakgroep Communicatiewetenschap van de Universiteit Twente (UT) deed onderzoek onder de bewoners van De Nijverheid over het onderwerp ‘aardgasvrij’. De meeste mensen die de vragenlijst invulden, vinden het belangrijk om bij te dragen aan een beter milieu, bijvoorbeeld door duurzame energie te gebruiken. Ruim 56% is het eens of helemaal eens met de stelling dat het goed is dat Nederland aardgasvrij wordt. Huurders zijn net iets positiever dan woningeigenaren.

Uit het onderzoek blijkt ook dat woningeigenaren de installatiekosten en gebruikskosten veruit het belangrijkste onderwerp vinden in het project. Huurders noemen woongenot en gebruikskosten als belangrijkste onderwerp.

Nijverheid aardgasvrij Heel Nederland moet voor 2050 aardgasvrij zijn. Dat is de opdracht van het Rijk. De Nijverheid is door het Rijk samen met 26 andere wijken in het land gekozen om de komende jaren aardgasvrij te worden. De UT onderzocht wat de bewoners van de plannen van de gemeente en Welbions vinden om de wijk aardgasvrij te maken. Dit onderzoek is gedaan in opdracht van de provincie Overijssel, gemeente Hengelo en Welbions. Met de uitkomsten kunnen de inwoners beter betrokken worden bij het project. Aan het onderzoek deden 620 wijkbewoners mee; iets meer mensen met een koopwoning dan een huurwoning. Het aantal huishoudens in de wijk is ongeveer 2.250. Dat betekent dat ruim 27% van alle huishoudens aan het onderzoek heeft deelgenomen.

Kosten De buurtbewoners hebben kennis van de plannen van het Rijk om in 2050 van het gas af te zijn. Ze hebben een minder goed beeld van wat er allemaal thuis moet gebeuren bij het omschakelen naar een andere energiebron. De belangrijkste zorg van bewoners gaat over de kosten. Ze willen weten hoeveel het alternatief voor aardgas gaat kosten en wie dat gaat betalen, hoeveel de isolatie kost en of er bijvoorbeeld nieuwe pannen aangeschaft moeten worden.

Communicatie Uit het onderzoek komt ook naar voren dat buurtbewoners goed geïnformeerd willen worden bij nieuwe ontwikkelingen in het project De Nijverheid Aardgasvrij. De voorkeur gaat hierbij uit naar een nieuwsbrief in de brievenbus (voorkeur huurders) en een e-mail met informatie (voorkeur woningeigenaren). Het overgrote deel van de buurtbewoners vindt informatie via sociale media niet nodig en heeft geen behoefte aan een gesprek ‘aan de deur’. De uitkomst van het onderzoek is inmiddels via een nieuwsbrief teruggekoppeld aan de bewoners van De Nijverheid en gepresenteerd in de jaarvergaderingen van Bewoners Overleg Nijverheid (BON) en wijkcomité ’t Genseler.

Het projectgebied zoals gemeente en Welbions dat hanteren (postcodegebied 7555) met de buurten Nijverheid en ’t Genseler en de randen van de Oelerweg.